• Bài đăng mới nhất
 • Đề tài sôi nổi
 • Đọc nhiều nhất
admin   Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15/11/2018
admin   Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 33b mùa Thường Niên TV.15
admin   Người Công Giáo có được cúng vái, dâng đồ ăn đồ uống cho người chết...
admin   Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 08/11/2018
admin   Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 32b mùa Thường Niên TV.145
admin   Chuyện xưa rất hay ...
admin   Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 01/11/2018
admin   Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 31b mùa Thường Niên TV.17
admin   Tôi và Bạn… Chọn Nhìn Vào Đâu…?
admin   Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24/10/2018

Love Telling Không có thông điệp!

Diễn đàn: Nhân tố Thánh Nhạc

Diễn đàn con Bài viết cuối

 1. Các Nhạc sỹ thuộc Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 40
  • Bài viết: 40
 2. Các Nhạc sỹ sáng tác Thánh Ca

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1
 3. Các Ca sỹ thể hiện Thánh Ca

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1
 4. Các Ca đoàn Công Giáo

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1