Ông chủ kia sắp đi xa, gọi các đầy tớ lại, trao cho họ những nén bạc để họ sinh lời. Ngày ông trở về, đầy tớ nào cũng làm cho phần mình sinh lời gấp đôi. Chỉ có một người ”hư thân và biếng nhác”, đã chôn giấu nén bạc để rồi nộp lại nguyên phần đã nhận, vì thế nó bị "ném vào nơi tốì tăm".

Thánh vịnh hôm nay vang lời chúc phúc cho những người biết ”tôn sợ Thiên Chúa, ăn ở theo đường lối của Người”. Họ là những người biết cần mẫn, chịu khó sống đạo để nén bạc Chúa trao sinh lời. ”Công quả tay họ làm ra, họ được an hưởng”. Cho dẫu đời sống vất vả đến thế nào, họ vẫn thảnh thơi trong Chúa, tâm hồn nhẹ nhàng, gia thất êm ấm; từng ngày trong đời sống, họ hướng về niềm hạnh phúc thật của một Giêrusalem thịnh đạt trên trời. Lúc nào họ cũng sẵn sàng đón đợi Chúa đến, để được ”vào hưởng sự vui mừng” với Người.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net