Sống Mùa Vọng, toàn thể Giáo Hội chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh. Mừng Chúa Giáng Sinh là để củng cố niềm tin vào ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đón đợi Chúa đến riêng với mỗi người vào giờ chết của mình. Chúa đến bất ngờ, có thể là “chập tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng” (Mc.18), bất cứ lúc nào. Vì thế Chúa dậy ta ”hãy tỉnh thức và cầu nguyện. ” (Mc.18). Tỉnh thức là sống trong ân sủng Chúa. Cầu nguyện là chiến đấu để không bị cám dỗ rơi vào ngủ mê trong tội lỗi.
Chúng ta không chiến đấu một mình, nhưng với toàn thể Giáo Hội mà Chúa ví như vườn nho của Ngài. Với Thánh Vịnh 79 Giáo Hội thiết tha van nài vị Mục Tử của mình ”thức tỉnh quyền năng và ngự đến” (TV,79), thăm nom và ”bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ nghành nho mà Ngài đã củng cố cho mình” (TV.79) bằng chính cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài.
”Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!” (pvgk tr.946)
1. “Make us turn to you.” It is natural that we would ask something unnatural, that God would override our freedom and force us to be pleasing to him.
2. The truth is that we cannot be close to God without his grace but we must cooperate.
3. We do need leaders in the Church—prophets, priests, and kings—so it is right to pray: strengthen them so they can strengthen us.
4. Christ is preeminently this “son of man” and “man of your right hand” through whom God gives us new life and through whom we can call on God’s name.
5. Through the Sacraments, each member of the Church becomes a “son of man whom you yourself made strong” and who then shares in Christ’s prophetic, priestly, and royal offices.
Hai hình ảnh ưu tiên trong Thánh Kinh, diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Ngài và sự quan tâm của Ngài, đó là người mục tử và vườn nho. Nói lên sự chăm sóc, chắt chiu của Chúa cho dân Ngài: như người chủ vườn nho lo cho vườn nho (làm vườn nho đòi hỏi rất nhiều việc, phải chăm sóc liên tục); như người mục tử lo cho đàn chiên của mình để không mất con nào.
Thánh Vịnh 79
Đau buồn vì thấy vườn Nho do tay Chúa vun trồng đã bị phá hủy, tác giả đã khẩn
khỏan nài xin Ngài đến viếng thăm để làm cho nó hồi sinh. Đây là một Thánh vịnh nói lên lòng đầy tin tưởng trong cơn sầu thảm.
Cùng chung đề tài với Bài Đọc I và Tin Mừng, tác giả thánh vịnh cầu xin Chúa nhớ đến dân Ngài, vườn nho mà Chúa đã tận tình chăm sóc.

III. Giáo Hội là vườn nho của Thiên Chúa, nhưng bị tàn phá bởi những kẻ bắt bớ và
những Ki-tô hữu xấu; Giáo Hội trải qua nhiều khó khăn thử thách trong lịch sử và, vì
thế Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa viếng thăm.

IV. Mầu nhiệm Giáo Hội được tái diễn nơi cuộc đời mỗi Ki-tô hữu là cành nho đích
thực của cây nho thật là Đức Ki-tô; chúng ta hãy duy trì sự kết hiệp với Người để trổ
sinh hoa trái tốt.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net