”Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Lời hối thúc đó của thánh Gioan Tiền Hô còn mãi vang vọng trong nhân gian. Sự thật là, qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ của Người cho nhân loại từ lâu lắm rồi, nhưng đã có bao nhiêu người đón nhận được ”trời mới đất mới” ấy? Chúng ta là những người đã được nghe, được dậy bảo và đã hiểu thế nào là ”dọn đường Chúa cho ngay thẳng”, vần đề còn lại chỉ là quyết tâm sám hối và canh tân đời sống mà thôi.


Thánh Vịnh hôm nay nói rằng hễ ta bằng lòng lắng nghe ”Thiên Chúa của ta phán bảo”, thì trời mới đất mới sẽ mở ra ngay cho ta. Ở đó bình an và công lý ngự trị. Ở đó đất trời giao hòa và tràn đầy yêu thương. Ở đó cuộc sống sẽ mỗi ngày ”mỗi trổ sinh bông trái” và tiến dần đến sự viên mãn trong ngày sau hết. Tất cả những thiện hảo ấy không thể có được ngoài lòng từ bi của Thiên Chúa và thiện tâm đón nhận của ta. Vì vậy, chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net