"Tình yêu sẽ đến, hận thù sẽ tan nhân thế vui trong bình an
Trời cao hân hoan, địa cầu hát vang vì Con Thiên Chúa sinh"

MẾN CHÚC MÙA SINH AN LÀNH
TRÀN ĐẦY ƠN CHÚA HÀI NHI ĐẾN VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI