Thánh Vịnh hôm nay kêu mời ta: “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng.” (TVĐC) Chúng ta hiểu hai chữ “tiếng Người” chính là Lời Chúa. Lời Chúa được ghi lại trong các sách Phúc Âm.
Phúc Âm thánh Gioan viết :“Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta: những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa.” (Alleluia) “Đón nhận Người” là lắng nghe và sống theo Lời Chúa.
Thánh Vịnh cho thấy sống Lời Chúa là sống trong hoan ca, tin tưởng, cậy trông, yêu mến, cảm tạ, vâng phục, suy tôn và thờ lạy Thiên Chúa. Thánh Vịnh cũng cảnh báo ta đừng cứng lòng và để cho những thực tại xấu ở thế gian làm lung lay niềm tin, tương tự như dân Do Thái xưa ở Meriba và Massa, chỉ vì khát nước một chút thôi mà đã kêu trách Chúa.
“Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống”. (Alleluia C)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net