Chuyện kể về ông Gióp trong Cựu Ước cho thấy đời là bể khổ, nhưng cũng dậy ta vượt qua bể khổ đó bằng việc cậy trông vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trên bước đường rao giảng Tin Mừng,Ðức Kitô rất dễ xúc động trước những cảnh khổ của đoàn dân cuốn theo Ngài. Ngài đã ”chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỉ”. Mặc dầu Ngài không cất đi hết mọi đau khổ trên dương gian, nhưng Tin Mừng của Ngài rao giảng đem lại hy vọng lớn lao, khiến cho những ai tin vào Ngài sẵn sàng ”vác thập giá đời mình mà bước theo Ngài”, vượt qua bể khổ trần gian, tiến vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu trên trời, nơi mà cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài lấy làm bảo chứng. Như thế, nếu như bể khổ trần gian không bao giờ vơi, thì ân sủng lai láng của Thiên Chúa qua Tin Mừng sẽ mãi là con tầu vượt bể khổ một cách an toàn. Vì vậy, trong niềm tin yêu, chúng ta dâng lời chúc tụng!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net