Bệnh nhân phong trong xã hội Do Thái ngày xưa bị xem là kẻ tội lỗi. Chẳng ai dám đến gần họ và họ cũng chẳng được phép đến gần ai. Họ hoàn toàn không có chỗ dung thân! Thế mà một lần kia, có một bệnh nhân dám can đảm phá luật để đến gần Chúa Giêsu xin người cứu chữa. Chúa động lòng thương và đã chữa anh lành sạch. Anh sung sướng đến nỗi quên ngay lời Chúa bảo ” đừng nói cho ai biết” và anh đã cao rao ơn Người cứu độ.

Hãy nghĩ mà xem tội lỗi cũng hủy hoại tình yêu giữa ta và Thiên Chúa, chẳng khác nào bệnh phong huỷ hoại cơ thể ta đâu. Bởi thế mỗi lần lỡ sa ngã phạm tội, hãy bắt chước bệnh nhân phong kia: vội vã chạy đến với Chúa Giê-su, quì xuống và xin Ngài chữa lành cho.

Từ tòa giải tội bước ra, ta thực sự được tự do trong nội tâm, bắt đầu sống thanh thoát trong tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net