Mùa Chay nhắc nhở ta về tội lỗi mình và tình yêu của Thiên Chúa. Người yêu ta ngay khi ta còn là tội nhân (Rm.5:8), yêu đến ban Con Một mình, để ai tin vào Người Con, sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời (Ga.3:14-16). Chúng ta đã được rửa tội, được sống niềm tin và đang cùng nhau tiến về nơi có sự sống đời đời. Tuy nhiên, như thánh Phaolô nói, bao lâu còn ở trong thân xác, bấy lâu ta còn phải lưu lạc xa Chúa. Thân xác ghì ta lại chốn lưu đầy dương gian, nơi mà thế lực của ma quỉ, của thế gian và ngay cả thân xác yếu hèn của ta luôn xúí dục ta khước từ việc cởi bỏ thân xác là chiếc lều tạm, để đi vào ngôi nhà thiên quốc. Cuộc chiến đấu thật cam go, khiến chúng ta nhiều phen phải khổ tâm, rên xiết. Nhưng, cũng như dân Chúa ngày xưa nơi lưu đầy Babylon khóc than nguyện thề không quên thành thánh Giêrusalem, chúng ta cũng nguyện thề không bao giờ quên tình yêu Thiên Chúa.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net