”Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” Những lời này của Đức Kitô dậy ta sống nếp sống hoàn hảo trong Giao Ước Mới, nếp sống yêu thương và vâng phục, nếp sống mà chính Đức Kitô đã nêu gương, khi Ngài vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá để kéo mọi người lên cùng Ngài. (Phil 2:8-9, Ga.12:32)

Trong số những người được Chúa Kitô kéo lên cùng Ngài, có tôi chưa? Tất cả tùy thuộc vào chọn lựa sống của ta. ”Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta”. Muốn theo Đức Kitô, chúng ta ”phải đổi mới tâm can, và mặc lấy con người mới.” (Ep.4:23-24) Phép Rửa đã mặc cho ta con người mới, nhưng chúng ta vẫn còn yếu đuối phạm tội, nên mãi mãi còn phải tựa nương vào lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Bởi thế chúng ta cùng dâng lời ca nguyện.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net