«Phúc cho những ai đã không thấy mà tin». Chúng ta đang là những người có phúc, bởi chúng ta cùng một niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh.

Tin vào Chúa Kitô phục sinh, là tin vào Ngài là Đường để ta bước đi, là Sự Thật để ta tín thác, là Sự Sống để ta no thỏa, và là Điểm Hẹn để ta gặp gỡ trong niềm vui muôn đời. Tin vào sự phục sinh của Chúa cũng chính là tin vào sự phục sinh của ta, để ta không quản ngại trên Đường thập giá, không nao núng dấn thân cho Sự Thật, không sợ chết đi cho Sự Sống, không dừng lại trước khi tới Điểm hẹn.(theo lm.Thái Nguyên, Tin Vào Đức Kitô Phục Sinh, http://www.simonhoadalat.com/giaoduc...oDucKytoPS.htm)

Trong niềm hân hoan và tín thác, chúng ta hát lời TV 117 để “cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở”.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net