Có lẽ vì chưa hiểu rằng “cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy mình trong Kinh Thánh”, nên các tông đồ đã xem cái chết của Chúa Giêsu như một thất bại; rồi đến lúc Người sống lại và hiện đến giữa các ông, thì ai nấy đều “bối rối tưởng mình thấy ma”. Chính vì thế mà Chúa đã dành nhiều thời giờ để ”mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh”. Những lời cắt nghĩa của Chúa, kèm với ân sủng Thánh Thần Người ban, “đã làm cho tâm hồn các ông sốt sáng, khi nghe Chúa nói với các ông”. Lời Chúa làm cho các ông sáng lên, vững tin, hân hoan và can đảm lên đường rao giảng và làm chứng nhân cho Chúa.

Lạy Chúa, Lời Chúa giải thoát và thánh hóa chúng con; Lời Chúa chỉ cho chúng con thấy điều thiện hảo và ban bình an cho chúng con. “Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con”.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net