Chúa Giêsu lấy hình ảnh cây nho để diễn tả mầu nhiệm sống động về Hội Thánh : "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho". Như thế Hội Thánh là do chính Thiên Chúa Thành lập và sẽ trường tồn trong bàn tay quan phòng của Người. Phần chúng ta, Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con là nhành. Nhành nho tự nó không thể sinh hoa trái được, nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy". Thánh Phaolo dậy thêm rằng: "Ai giữ giới răn của Chúa, thì ở trong Chúa và Chúa ở trong người ấy". Tóm lại, sức sống của Hội Thánh là do sự hiệp thông chặt chẽ với Chúa Kitô Phục Sinh.

Bởi thế, chúng ta hãy vui lên vì được ở trong Hội Thánh của Đức Kitô là "cây nho thật". Người nuôi dưỡng ta no nê bằng chính máu thịt mình và làm cho tâm hồn ta vui sống tới muôn đời. Người làm cho Hội Thánh sinh hoa trái bằng sức sống chứng nhân lôi kéo nhân loại "trở về với Chúa". Chính Người là lời ca ngợi toàn hảo mà Hội Thánh không ngừng dâng lên Chúa Cha rằng: "Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội".
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net