Thánh Thể là bí tích tình yêu. Cử hành bí tích Thánh Thể là Thánh lễ. Thánh Lễ là lời cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha “để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho ta”. Thánh lễ là tưởng niệm Hy tế của Chúa Ki-tô và Thân thể Người là Hội thánh. Vì thế Thánh Lể ban ơn thánh hóa, ơn tha tội, ơn hiệp nhất ta trong Chúa Ki-tô và cho ta kết hợp với phụng vụ thánh trên trời.

Sống bí tích Thánh Thể là sống Thánh lễ nối dài, nghĩa là “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Đời sống luôn “hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và kêu cầu danh Chúa” như thế ta đã xác quyết ngay trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, khi ta xin cùng Giáo Hội dức tin, để được sống đời đời.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net