Sống đạo là một cuộc chiến đấu không ngừng với 3 kẻ thù: ma quỉ, thế gian và xác thịt. Trải nghiệm cho ta thấy rằng nếu không có ơn Chúa phù trợ, ta rất dễ rơi vào nanh vuốt của 3 kẻ thù này và ta phạm tội liên tục. Cạm bẫy đáng sợ hơn cả là ta luôn bị cám dỗ rơi vào sai phạm của nguyên tổ loài người, đó là chỉ muốn làm theo ý riêng mình mà không muốn làm theo ý Thiên Chúa. Trong khi đó Chúa Giêsu bảo ”ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là” thân nhân của Người (Mk.8:35), nghĩa là thuộc về Người và ở trong cung lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, Đấng ”rộng lượng từ bi, và rất giầu ơn cứu độ” (Tv.129:7). Vì vậy, với lòng tin yêu và trông cậy chúng ta cùng dâng lời ca nguyện!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net