Được no nê bởi phép lạ Chúa hóa bánh và cá ra nhiều, dân chúng muốn tôn Người lên làm vua, nhưng “Người lại trốn lên núi một mình” (P.Â.CN17bTN). Vì sao thế? Vì Chúa biết rằng dân chúng thực sự chưa nhận ra được Người là ai. Họ suy phục Người với con mắt hoàn toàn trần gian, và cầu mong quyền năng của Ngài làm thỏa mãn những nhu cầu trần thế của họ. Họ chưa thấy được ơn cứu độ và Nước Thiên Chúa Người mang đến cho họ.

“Lạy chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê” (TVĐC CN17B) cả phần xác lẫn phần hồn. ”Xin hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con được gắn bó với của cải muôn đời tồn tại.” (Lời nguyện nhập lễ) Xin cho đời sống của chúng con là một bài ca chúc tụng Chúa không ngừng, qua những hành vi chia sẽ đầy yêu thương với những người cùng khốn.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net