Lời Chúa hôm nay dậy ta sống Đức Tin. Chúa phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta” (P. Â.CN24bTN). ”Từ bỏ mình” là không sống theo ý riêng mình, còn “vác thập giá” là chấp nhận mọi thiệt thòi gian khổ để sống theo thánh ý Thiên Chúa. (xem “Thế nào là một vị thánh? : http://www.kath-vietmission.de/html/...thanh.html?t=& )
Ôi lạy Chúa! Chúa dựng nên con và ban cho con được tự do, nhưng để có Chúa trọn vẹn, con lại phải từ bỏ chính cái tự do quí giá ấy đi, để sống theo ý Chúa. Vậy “lạy Chúa, con xin dâng lại cho Chúa tất cả tự do, trí khôn và ý chí mà Chúa đã ban cho con...Xin hãy sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa”. (trích lời nguyện của Thánh Inhaxiô)
Một khi đã khôn ngoan trao tất cả trong bàn tay yêu thương của Chúa như thế, ta sẽ như “người tôi trung” trong TV hôm nay, sống dạt dào niềm tin, cậy, mến, để khi gặp gian nan thử thách, miệng luôn hát niềm hy vọng rằng : “Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa, trong miền đất của nhân sinh” (TVĐC CN24bTN).
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net