Đức tin dậy rằng ta có linh hồn và linh hồn bất tử. Tuy nhiên ta có thể mất linh hồn, vì phạm tội. Ta phạm tội, vì bị cám dỗ. Việc Satan quyết liệt cám dỗ Đức Kitô trong hoang địa cho thấy ma quỉ không chừa ai. Cám dỗ của ma qui rất tinh vi tài tình. Ma quỉ lợi dụng mọi hoàn cảnh để cám dổ ta: Giầu nghèo, đói no, sướng khổ, vui buồn, vinh nhục, thành công thất bại... tất cả đều là những phương tiện ma quỉ dùng để cài bẫy hãm hại linh hồn ta. Ma quỉ dẫn dụ ta thấy mình hợp lý hợp tình, khi phạm tội, ngay cả khi ta nổi cơn kiêu căng, thử thách hay khước từ Thiên Chúa... “Lạy Chúa, xin hãy ở bên con trong những lúc gian truân”. Còn lúc nào gian truân hơn lúc bị cám dỗ. Cám dỗ mọi lúc, mọi nơi, nhưng ơn Chúa luôn đủ để ta chiến thắng. Hãy yêu mến, vâng phục và tìm nương nhờ Người.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net