Hôm nay chúng ta cùng với Chúa Giêsu thiết tha cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Giáo Hội. Ngài thưa: ”Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng Ta.” (Ga.17:21) Chúa sống trọn lời cầu nguyện này, khi Ngài vì yêu Cha, và ”vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá.” (Phil 2:8) Gương Chúa dậy ta rằng đức ái và đức vâng phục Thiên Chúa chính là sức mạnh dẫn ta vào hiệp nhất. Chỉ trong hiệp nhất, Giáo Hội mới thực sự ”là bí tích cứu độ, là dấu chỉ và là khí cụ của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người.” (GLGHCG 780) Chỉ trong hiệp nhất Giáo Hội mới tiến đến được sự thành toàn trong vinh quang trên trời, trong ngày Chúa Kitô quang lâm. Ngày ấy ”mọi người công chính, từ Adam đến người được tuyển chọn cuối cùng, sẽ được qui tụ trong Hội Thánh hoàn vũ bên cạnh Chúa Cha” (GLGHCG 769) và đồng thanh ca tụng rằng...
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF (Alleluia)


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net