Thánh Thần Chúa chan hòa khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời. (Ca nhập lễ) Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời tỏa ánh quang vinh của Ngài ra. (ca tiếp liên) Lạy Chúa Thánh Thần xin xuống tràn ngập tâm hồn chúng con và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng chúng con (alleluia), để chúng con lên tiếng "ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa" (Ca Hiệp Lễ).
Lạy Chúa Thánh Thần "là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống" (kinh Tin Kính), xin ban ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức và ơn biết kính sợ Thiên Chúa, để từng ngày chúng con được sống, được tái tạo, "được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời" (Ca Tiếp Liên).
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net