Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa đã tỏ lòng từ bi đối với chúng con. (Ca Nhập Lễ).

Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng dựng nên muôn vật, muôn loài, trong đó con ngưòi là tạo vật được mang hình ảnh Chúa, được Chúa để ý, chăm sóc và yêu thương hơn hết mọi loài.

Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng đã làm cho phẩm giá con người nên cao trọng vô cùng, khi cho Đức Kitô, Con Một Chúa, xuống thế làm người, để nhờ sự chết và phục sinh vinh hiển của Người, chúng con được trang sức bằng danh dự với vinh quang, hầu xứng đáng với phẩm vị Con Thiên Chúa. (xem JOHN PAUL II, GENERAL AUDIENCE, Wednesday 26 June 2002) Hạnh phúc biết bao, khi chúng con biết sống yêu thương. Chỉ trong yêu thương chúng con mới thấm nhập được vào mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net