Dọc đường lên Giêrusalem có người xin được theo Chúa và đoan hứa rằng “dù Thầy đi đâu, con cũng đi theo.” Chúa trả lời người ấy thế này : ”Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu.” (Lc.9:57) Chúa muốn nói với người ấy và chúng ta ngày nay rằng nếu theo Chúa chỉ vì những lợi lộc ở đời này mà thôi, thì ta sẽ thất vọng ê chề (1 Cor 15:19). Vậy, theo Chúa ta sẽ được gì đây? Thánh Augustinô đem cả đời yêu Chúa mà trả lời rằng: bạn sẽ được chính Chúa làm gia nghiệp. Thánh nhân cầu nguyện : “Lạy Chúa, chính Chúa mới là phần gia nghiệp của con, là Đấng con yêu mến, con hy vọng và con được tràn đầy. Kỳ dư, tất cả những gì Chúa ban cho con ngoài bản thân Chúa, đều là tầm thường và hèn mọn.” (St. Augustin, xem JOHN PAUL II, GENERAL AUDIENCE. Wednesday, 28 July 2004) Thánh Vịnh giờ đây dẫn ta vào đời sống và tâm tình của kẻ đang có Chúa làm gia nghiệp.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net