Cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô đã làm cho mặt đất này trở thành cánh đồng lúa chín vàng, đang chờ thợ gặt. Chúa bảo ta: ”Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”.
Qua bí tích Rửa tội, kitô hữu đã trở nên những thợ gặt của Chúa. Chúng ta được sai đi làm nghĩa vụ truyền giáo. Thời nay, nghĩa vụ này mang tính chứng nhân hơn là rao giảng. Khi làm chứng cho Tin Mừng, thánh Phao-lô khuyên: ”đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô”. Hơn nữa, không chỉ ”khoe” bằng lời, nhưng còn phải trở nên một thập giá đức Kitô sống động bằng một đời sống vâng phục, vui tươi, bình an và hạnh phúc trong yêu thương.
Như thế chứng nhân là lời rao giảng có sức thuyết phục ”toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên chúa.” Chứng nhân sẽ giải thích cho chư dân tỏ tường những gì mà Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã và luôn muốn làm cho con người hạnh phúc thật.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net