1. THIÊN CHÚA MỞ ĐƯỜNG
Chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính Người sẽ ở với anh; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hãi! (Đnl 31:8).

2. THIÊN CHÚA Ở CÙNG
Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới (Gs 1:9).

3. THIÊN CHÚA CHÚC LÀNH
Người sẽ yêu thương anh em, chúc phúc cho anh em, sẽ làm cho anh em nên đông đúc. Người sẽ chúc phúc làm cho lòng dạ và đất đai của anh em sinh hoa kết quả (Đnl 7:13).

4. THIÊN CHÚA HƯỚNG DẪN
Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi (Is 58:11).

5. THIÊN CHÚA ĐÁP LẠI
Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ cho ngươi biết những điều lớn lao và bí ẩn mà ngươi không biết (Gr 33:3).

6. THIÊN CHÚA CUNG CẤP
Thiên Chúa cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng (1 Tm 6:17).

7. THIÊN CHÚA THÊM SỨC
Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta (Is 41:10).

8. THIÊN CHÚA CHE CHỞ
Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi! (Dt 13:5).

9. THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG
Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương (Gr 31:3).

10. THIÊN CHÚA AN TOÀN
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11:28).