Trả lời những người cảm thấy khó khăn để vào được Nước Trời, Chúa Giêsu không bảo là
khó, cũng không nói là dễ, nhưng Người bảo họ: ”Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”. Vậy, cửa hẹp là cửa nào? Đó là cửa công chính Đức Kitô đã mở ra; chính Ngài đã đi qua bằng cuộc thương khó và phục sinh của Ngài, và Ngài dẫn ta đi qua để được thông phần vinh phúc với Ngài. Cửa hẹp là cửa đưa ta vào đời sống xin vâng như Mẹ Maria : bỏ ý riêng mình, đón nhận và thực hành thánh ý Thiên Chúa. Cửa hẹp cũng dẫn ta vào cầu nguyện, tin yêu, phục vụ và bình an; cửa cho ta hy vọng vào ngày sau hết, ngày mà từng đoàn người ”từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Thiên chúa”. Cửa hẹp cũng là cửa mở ra cho ta bước vào đời sống chứng nhân, mang Đức Kitô đến cho mọi người, ”rao giảng Tin Mừng” về ”tình thương của Chúa dành cho chúng ta thật là mãnh liệt”.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net