NHỮNG HẠT GIỐNG[Niệm khúc Mt 13:1-9]

Người ra đi gieo giống
Những hạt giống đẹp xinh
Có hạt nọ rơi xuống
Trên vệ đường lặng thinh

Người đi qua, đi lại
Cứ thản nhiên giẫm lên
Chim trời đến ăn mất
Còn đâu mà nảy mầm!

Hạt khác rơi trên đá
Mọc lên rồi héo đi
Vì độ ẩm không có
Nên mầm non chết khô

Có hạt lại rơi xuống
Vào ngay giữa bụi gai
Gai cùng mọc lên mạnh
Mầm bị nghẹt, tiêu đời!

Hạt rơi nhằm đất tốt
Cây lớn, lá tươi xanh
Cành sum suê trĩu hạt
Hoa trái sinh gấp trăm

Chúa thật lòng nhắn nhủ:
Ai có tai thì nghe!
Nghe rồi nhưng có nhớ
Mà cố gắng thực thi?

Nghe dụ ngôn đã thuộc
Chỉ thuộc lòng thế thôi
Con tìm cách thoái thác
Trì hoãn hoài, Chúa ơi!

Hạt đời con cằn cỗi
Vẫn một mình trơ trơ
Con nảy mầm tội lỗi
Mầm nhân đức héo khô

Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Xin khơi hạt đời con
Trổ sinh mầm thương xót
Tỏa hương tới nhân gian


TTT