Mầu nhiệm về sự tuyển chọn của Thiên Chúa quá lạ lùng ! Ngài chọn và đặt Mẹ Maria lên địa vị cao trọng vô cùng là Mẹ Thiên Chúa, nhưng đồng thời Ngài cũng để Mẹ phải sinh con Thiên chúa giữa đồng hoang Belem, trong chuồng bò hôi hám và chỉ được những mục đồng nghèo hèn viếng thăm. Trong hoàn cảnh éo le như thế Phúc Âm Thánh Luca ghi lại tâm tình Mẹ như thế này: «Còn Maria thì ghi nhớ những việc đó, và suy niệm trong lòng» (SLGD tr.88). Thánh sử muốn nói với ta rằng Mẹ là mẫu gương khiêm cung, yêu mến và sống trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa, bởi thế phúc lành và bình an chân thật của Thiên Chúa dư tràn trong Mẹ.

Giờ đây trông lên Mẹ, cùng với Mẹ chúng ta hát TV66, nguyện xin phúc lành của Mầu Nhiệm Giáng Sinh thấm nhập lòng ta, trong gia đình ta và toàn thế giới.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net