Giáo Hội đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Căn bản sâu xa làm nên hạnh phúc thật của gia đình thánh này là luôn luôn có Chúa ở cùng.
Thánh vịnh hôm nay diễn tả hạnh phúc của những gia đình sống theo gương Thánh Gia. Họ biết ”tôn sợ Thiên Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.” (TVĐC) Họ cần mẫn làm việc, ”công quả tay họ làm ra, họ được an hưởng.” (TVĐC) Gia thất trong ấm ngoài êm, họ sống hòa hợp yêu thương, vui với nét đẹp của đời sống đơn sơ, đạm bạc; có thể nghèo và vất vả, nhưng luôn thảnh thơi trong Chúa, tâm hồn nhẹ nhàng. Từng ngày trong đời sống họ hướng về niềm hạnh phúc thật của một Giêrusalem thịnh đạt trên trời. Gia đình có Chúa ở cùng thật là một nơi để con cái ”lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa.” (Phúc Âm năm B)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net