Hiển Linh là lễ mừng mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ bản tính thần linh của Người ra bằng cách sinh ra làm người và ở giữa chúng ta, để cho mắt phàm của chúng ta được nhìn thấy Người. Sự kiện ba đạo sĩ đông phương tìm đến Belem để triều bái Chúa Hài Đồng theo cung cách vương giả, chứng tỏ Đức Kitô là vua. Thánh vịnh hôm nay chúc tụng vương quốc của Đức Ki-tô, một vương quốc mà công lý và hoà bình ngự trị; một vương quốc mà những kẻ lầm than, bị áp bức bởi thế lực tội lỗi đều tìm được ơn giải thoát. Chúng ta xác tín rằng vương quốc này đã hiện diện rồi, đó chính là Giáo Hội Chúa thiết lập, khi Người rao giảng Tin Mừng. Chúng ta hạnh phúc vì được thuộc về vương quốc này. Mặc dầu phải trải qua muôn vàn thử thách, chúng ta vẫn tin rằng bình an của Chúa luôn che chở chúng ta; đồng thời tin rằng Chúa sẽ đưa vương quốc Giáo Hội đến ngày hoàn thành trong vinh quang trên trời. (xem TV diễn giảng_sách GKPV và GLGHCG 769)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net