Xin giới thiệu tác phẩm thánh ca có tựa đề "LƯU ĐÀY"
của tác giả Nhạc sĩ TRƯỜNG THANH, thành viên Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh sáng tác lúc còn trong ngục tù.
Mời tất cả cùng nghe âm vang tiếng xiềng cích, dụng cụ tra khảo, cùng với tâm hồn liên kết những đau khổ phải chịu trong cảnh ngục tù của tác giả với cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô chịu đóng đinh.
ĐNA


Thánh Ca "LƯU ĐÀY",
tác giả Trường Thanh,
Thực hiện : Tốp ca