Mỗi Kitô hữu, qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, đón nhận quyền và nghĩa vụ làm tiên tri của Thiên Chúa. Đây là trách vụ rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Như các tiên tri xưa thời Cựu Ước, vì nói Lời Chúa mà bị chống đối thế nào, thì chúng ta ngày nay cũng thế, nếu sống theo đường lối Chúa, sẽ thường bị người đời coi là ngốc nghếch, dại khờ; thậm chí có thể bị khinh khi, kỳ thị và bị giết. Trong những nghịch cảnh như thế, đức tin của chúng ta bị thử thách.

Thánh Vịnh 122 là lời cầu nguyện an ủi lòng ta, dẫn ta vào tâm tình nài van đầy tin, cậy, mến. Càng bị khinh chê, miệt thị, ta càng vững tâm can đảm ngước mắt nhìn lên Chúa. Cứ nhìn lên Chúa, nhìn cho tới khi Người thương xót chúng ta.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net