Tất cả Giáo Hội là "tông đồ" vì "đã được sai đi" khắp thế gian. Việc tông đồ là tất cả các hoạt động của Nhiệm Thể hướng tới việc mở rộng Nước Chúa Kitô ra khắp trái đất. Tuy nhiên các thành viên của Giáo Hội tham dự vào sứ vụ này theo nhiều cách khác nhau. (GLGHCG 863)
Riêng giáo dân chúng ta, vì sống giữa trần gian với những công việc thế tục, nên được Thiên Chúa kêu gọi thi hành việc tông đồ ngay trong các môi trường sống hàng ngày. Để chu toàn ơn gọi này, Đức Kitô dậy ta phải sống giữa thế gian như muối, men và ánh sáng" (GLGHCG 864), nghĩa là âm thầm hiện diện, và chỉ cần hiện diện đúng như bản chất yêu thương Chúa đã mặc cho ta, thì tự khắc môi trường xung quanh sẽ thấm mặn, sẽ dậy men, sẽ tràn đầy ánh sáng, và “Nước Thiên Chúa” với mọi điều thiện hảo sẽ trị đến nơi nơi.Chúng ta cùng cầu nguyện!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3
PDF


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net