Kính chào tất cả

Nếu tham quan thôi, các Bạn tự do rảo khắp “Trang Chù, Diễn Đàn, Thánh Nhạc” vô tư. Tuy nhiên muốn Copie , Downloads, Post bài, thì phải “Đăng Ký” làm Thành Viên mới thực hiện được.

Thao tác đưa bài :
Bước 1.- Đăng nhập Thành Viên
Bước 2.- Chọn “Mục” thích hợp bấm chuột vào, sẽ hiện ra bảng có chữ “Gửi Bài Mới”, bấm chuột vào đó, sẽ hiện ra khung trắng dùng đưa bài vào dạng văn bản. Phía dưới có 2 ô : /Xem lại bài/ - /Chấp nhận/ Thế là bài của Bạn đã tung bay cùng thế giới xem.
Bước 3.- Trường hợp bài của Bạn là hình ảnh, là Pdf, Mp3, CD, VCD, DVD, Bạn phải chuyển đổi ra Link, sau đó dùng Link dán vào code tương tác. Thí dụ : Link hình ảnh dùng cặp thẻ Ipg. Link nhạc dùng cặp thẻ Musique vân vân.
Nếu máy vi tính của Bạn không đổi ra Link được. Bạn gửi những Pdf, Mp3, CD, VCD, DVD cho chúng tôi Email :bqt.lebaotinh@gmail.com chúng tôi vui lòng chuyển đổi ra Link rồi gửi lại cho Bạn.

Riêng Trang Chủ (Trang Tin tức) Bạn lấy bài vô tư, nhưng đưa bài thì phải đưa bài vào “mục LIÊN HỆ” trên thanh công cụ.

Có trục trặc gì xin gọi điện thoại số : 0907 107020 chúng tôi đáp ứng mọi điều.-

Trân trọng.
Admin Website lebaotinh.net