Đức Kitô đã đi qua gian khổ để vào vinh quang, đi qua sự tự hạ để được tôn vinh, đi vào đường lối khiêm cung để cứu độ muôn dân. Con đường Chúa đã đi qua là con đường thập giá. Đây là con đường mà sự khôn ngoan của thế gian, coi là điên rồ. Nhưng với kitô-hữu chúng ta thì đó lại “là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cor.1:24). Khôn ngoan của thế gian dẫn đến tranh dành “làm người lớn nhất”, để được ăn trên ngồi trốc. Hậu quả của nó là “ghanh tị, cãi vã,,,,hỗn độn và đủ thứ tệ đoan”. Ngược lại khôn ngoan của Thiên Chúa dậy ta “làm đầy tớ” phục vụ mọi người. “Hoa quả của nó được gieo vãi trong bình an.” Ở bất cứ thời đại nào những kẻ khôn ngoan theo thế gian luôn kiêu căng và thách thức Thiên Chúa bằng dã tâm hãm hại những người công chính. Tuy nhiên Thiên Chúa luôn ở bên và nâng đỡ những kẻ ẩn thân trong bóng cánh của Người.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net