Thấy một người không phải là môn đệ, nhưng đã nhân danh Thầy mình mà trừ được quỉ, các tông đồ bất bình, ngăn cấm họ. Làm như thế các ông tưởng là đã bảo vệ được danh Thầy, nhưng thực chất đó chỉ là ganh tị và bè phái. Vì thế Chúa Giêsu bảo các ông không được làm như thế nữa. Ngài nói : ”Ai không chống đối các con là ủng hộ các con.” Nói như thế, Chúa Giêsu muốn dậy các tông đồ xưa cũng như chúng ta hôm nay biết nhin mọi sự việc xẩy ra quanh ta bằng con mắt yêu thương. Chỉ với đức ái chúng ta mới nhận ra được ”Thánh Thần Chúa chan hòa khắp vũ trụ” (Kn. 1:7) và Ngài cũng đang hiện diện và hoạt động ở những nơi, những người mà ta không thể ngờ được. Lời Thánh Vịnh giờ dây ca ngợi giới răn Chúa, vì giới răn Chúa rèn luyện ta sống khiêm nhu, cởi mở, yêu thương và quí trọng những gì tốt lành Chúa đặt để nơi tha nhân.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net