Về đời sống cơm, áo, gạo, tiền, Chúa Giêsu dậy ta cầu nguyện :”xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày”. Chỉ xin đủ ăn mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vìChúa dậy: ”Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào Nước Thiên Chúa.” Vậy, lạy Chúa, “xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài; hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Ngài.” (Cn.30:8-9) Lạy Chúa, xin ban ơn khôn ngoan, để con biết đếm ngày giờ ngắn ngủi đời mình, biết phó thác trong tay Chúa những gian truân ô nhục vì khước từ thế gian và tin rằng sẽ được Chúa đắp bằng nìềm vui bất tận. Xin cho chúng con và con cháu chúng con biết tin tưởng vào lời Chúa hứa ban sự nghiệp Nước Trời cho những ai thành tâm tìm kiếm.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net