Album “THÁNH THỂ”
Tác giả : Lm.Ns. HUY HOÀNG
Trình bày : – Ban Hợp Xướng PIO X - Ca trưởng Ns. Tiến Linh
Hòa âm Phối khí : Ns. Tiến Linh


1.- Thánh ca : CHÚA VÌ YÊU CON
DOWNLOAD MP3 |

2.- Thánh ca : CON ĐẾN DÂY THỜ LẠY
DOWNLOAD MP3 |

3- Thánh ca : CON KÍNH THỜ
DOWNLOAD MP3 |

4.- Thánh ca : CON TIN KÍNH TÔN THỜ
DOWNLOAD MP3 |

5.- Thánh ca : CON XIN MẢI TRI ÂN
DOWNLOAD MP3 |

6.- Thánh ca : DÙ MẮT CON KHÔNG THẤY
DOWNLOAD MP3 |

7.- Thánh ca : GIêSU, VUA TÌNH YÊU
DOWNLOAD MP3 |

8.- Thánh ca : NHIỆM MẦU TÌNH CHÚA
DOWNLOAD MP3 |

9.- Thánh ca : ÔI CHÚA THƯƠNG CON 1
DOWNLOAD MP3 |

10.- Thánh ca : ÔI CHÚA THƯƠNG CON 2
DOWNLOAD MP3 |

11.- Thánh ca : ÔI PHÚT GIÂY TUYỆT VỜI
DOWNLOAD MP3 |

12.- Thánh ca : TÔN THỜ TÌNH YÊU CHÚA
DOWNLOAD MP3 |

13.- Thánh ca : TRONG HÌNH BÁNH ĐƠN SƠ
DOWNLOAD MP3 |

14.- Thánh ca : BÍ TÍCH CAO CẢ
DOWNLOAD MP3 |

15.- Thánh ca : CHÚA ĐẢ YÊU CON
DOWNLOAD MP3 |

16.- Thánh ca : CON TÌM VỀ BÊN CHÚA
DOWNLOAD MP3 |

17.- Thánh ca : MỘT LỜI CHÚA PHÁN
DOWNLOAD MP3 |

18.- Thánh ca : NHƯ DÂN XƯA
DOWNLOAD MP3 |

19.- Thánh ca : TÌNH YÊU ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU
DOWNLOAD MP3 |

20.- Thánh ca : SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG
DOWNLOAD MP3 |

21.- Thánh ca : QUỲ TRƯỚC THÁNH THỂ
DOWNLOAD MP3 |