Theo đây bài hát Exsultet "Công Bố Tin Mừng" thánh lễ Thứ Bảy Tuần Thánh Vọng Chúa Phục Sinh, do Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển Đoàn Viên Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh Ca Trưởng Ca Đoàn Thánh Giuse, của cộng đoàn Thánh Giuse (Việt Nam), trực thuộc giáo xứ St Rose of Lima, Scarborough, Giáo phận Toronto, Canada thực hiện. Xin giới thiệu nhằm giúp tiện cho ai cần làm quen giai điệu.DOWNLOAD MP3

PDF