Phêrô Nguyễn Đức Kỳ

Đoàn viên

Chức danh: Giáo dân
Năm sinh: 1959
Tham gia Nhạc đoàn vào năm: 2009
Địa chỉ liên lạc: 1906 Teresita Lane, Newport Beach, CA. 92660 USA.
Điện thoại:
E-mail: kdnguyen@yahoo.com
Website (nếu có):
Đã xuất bản và phát hành:
Giới thiệu sơ lược về bản thân: NS Nguyễn Đức Kỳ hiện phụ trách Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang.
Trình độ âm nhạc: Chứng chỉ Sư phạm Âm Nhạc. Đại Học Westminter Choir College, Princeton, NJ. USA.

Quý vị có thể click vào tên bài hát để download về sử dụng. Bài hát được định dạng PDF để có thể in ấn bằng tiếng Việt dễ dàng. Danh sách các tác phẩm của các Nhạc sĩ sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên mỗi trang.
Xin trân trọng giới thiệu.

Các sáng tác hiện có:


CUNG THÁNH 9
"MỪNG 65 NĂM THÀNH LẬP NHẠC ĐOÀN"
1945 - 2O10

XIN CỨU CON
ALLELUIA SINH NHẬT ĐỨC MẸ
CON SẼ VUI MỪNG
ĐẤNG CANH GIỮ ISRAEL
 1. Alleluia
 2. Con Sẽ Vui Mừng
 3. Đấng Canh Giữ Israel
 4. Đấng canh Giữ Israel – Tv120
 5. Is 38 – Đáp ca lễ cầu cho bệnh nhân
 6. Lời Kinh Chiều Emmaus
 7. Lời Kinh Chiều Emmaus_2bè
 8. Mục Đồng Ra Đi
 9. Phúc Tử Đạo
 10. Tv12 – Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
 11. Xin Cứu Con
 12. cảm tạ mẹ La-vang
 13. phúc tử đạo
 14. mục đồng ra đi
 15. lời kinh ăn năn