Phaolô Maria Nguyễn Ngọc Phi

Đoàn viên


nsthachngoc-223x300.jpg


Chức danh: Linh mục
Năm sinh: 1967
Tham gia Nhạc đoàn vào năm: 2013
Địa chỉ liên lạc: Nhà thờ Phước Tường, 311/2A Trường Chinh, Đà Nẵng.
Điện thoại: 0905.102.547
E-mail: ngocphilm@yahoo.com
Website (nếu có):
Đã xuất bản và phát hành:
Giới thiệu sơ lược về bản thân:
Các sáng tác hiện có:
Quý vị có thể click vào tên bài hát để download về sử dụng. Bài hát được định dạng PDF để có thể in ấn bằng tiếng Việt dễ dàng. Danh sách các tác phẩm của các Nhạc sĩ sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên mỗi trang.
Xin trân trọng giới thiệu.