Nguyễn Thanh Minh

Đoàn viên


nsmailam.jpg


Chức danh: Giáo dân
Năm sinh:
Tham gia Nhạc đoàn vào năm:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:
E-mail:
Website (nếu có):
Đã xuất bản và phát hành: Tuyển tập Nhạc, Thánh ca, CD, VCD…
Giới thiệu sơ lược về bản thân:
Các sáng tác hiện có:

  1. Lời Nguyện Cầu
  2. Mong Đợi Chúa
  3. Đấng Cứu Độ
Quý vị có thể click vào tên bài hát để download về sử dụng. Bài hát được định dạng PDF để có thể in ấn bằng tiếng Việt dễ dàng. Danh sách các tác phẩm của các Nhạc sĩ sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên mỗi trang.
Xin trân trọng giới thiệu.