Click vào Link bên dưới để download FireFox 49.0

Link download FireFox 49.0

Sau khi download FireFox về. Ta click 2 lần để tiến hành cài đặt.

Chọn next để sang bước tiếp theo

Chọn Standard và bấm Next để tiếp tục

Bấm nút Updrade để cài đặt

Đợi chương trình tiến hành cài đặt

Sau khi chương trình chạy xong bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt