Nhạc sĩ Trường Thanh với “TÀI LIỆU THAM KHẢO”

29/09/2018

Với một tinh thần tòng phục tuyệt đối, một ý chí phụng sự can đảm sốt sắng, chúng con đã tự động họp nhau hàng ngày trong gần một tháng trời (tháng 7 năm 1959) để san định lại những bài hát đã in ra trong tập CUNG THÁNG cho thật phù hợp với mệnh lệnh của ĐỨC CHA về vấn đề Ca nhạc Công Giáo

CHÚC XUÂN - CHÚC TẾT

17/08/2018

Chúc Xuân như nhạc, như thơ Chúc Xuân tươi thắm mọi nhà hân hoan Chúc Xuân hạnh phúc vuông tròn Chúc Xuân tất cả mãi còn Tết vui

BIÊN BẢN ĐÚC KẾT ĐẠI HỘI NHẠC ĐOÀN LÊ BẢO TỊNH NĂM 2015

17/08/2018

Lúc o9g30 ngày 8 tháng 7 năm 2015, tại Hội trường Giáo xứ Lạc Sơn, khai mạc Đại Hội Thường Niên Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh và thành công rực rở. Đặc biệt Thánh lễ Đồng tế tạ ơn đánh dấu 70 năm Thành Lập Nhạc Đoàn (1945 - 2015) và Mừng Thánh Tử đạo Lê Bảo Tịnh Quan Thầy Bổn Mạng của Nhạc Đoàn tiếp theo sau đó.