Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 495643 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 10:20
windows7 56793 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 09:38
linux2 40988 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 02:02
windowsxp2 16228 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 05:48
macosx 6938 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 00:01
windowsnt2 6025 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 23:24
windowsnt 5495 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 19:35
linux3 5276 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 23:52
windowsvista 909 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 16:52
windows 856 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 08:13
windows2003 474 Thứ năm, 10 Tháng Năm 2018 14:54
windows2k 460 Chủ nhật, 17 Tháng Sáu 2018 19:00
windows95 332 Thứ hai, 16 Tháng Tư 2018 10:52
windows98 195 Thứ tư, 16 Tháng Năm 2018 08:00
windowsxp 80 Thứ bảy, 06 Tháng Tám 2016 10:10
mac 59 Thứ tư, 11 Tháng Tư 2018 23:01
windowsme 55 Thứ năm, 29 Tháng Ba 2018 12:27
windowsce 24 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 08:29
windowsme2 15 Thứ tư, 09 Tháng Ba 2016 08:13
freebsd 13 Thứ năm, 25 Tháng Một 2018 08:28
os22 6 Thứ tư, 10 Tháng Chín 2014 21:35
openbsd 1 Thứ ba, 08 Tháng Tám 2017 22:48