Thiệp mừng Chúa Giáng Sinh của Cha Vương Diệu nhạc đoàn trưởng 2017

Ngày đăng: 16/08/2018 - Lượt xem: 777

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Chúa Ngôi Hai Giáng sinh cầu bàu Thiên Chúa ban nhiều Hồng Ân cho mọi người khỏe xác hầu việc Chúa luôn đẹp lòng Chúa và chăm lo Nhạc Đoàn ngày càng mạnh tiến trên đường phục vụ Giáo hội nhiều Thánh ca tôn vinh Chúa.